KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ SORUNLARI

KAMU DIŞI AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ (EBE, HEMŞİRE, ACİL TIP TEKNİSYENİ, SAĞLIK MEMURU) SORUNLARI

YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI: Aynı iş yerinde çalışan, aynı işi yapan, farklı statüler, statü kaynaklı amilde (işte) amir, memur ilişkisi doğurur. İş güvencesi olan çalışan, güvencesi olmayan çalışanı güdümü altına almak isteyebilir ve sonuç olarak iş barışı bozulabilir. Fiili memur amir ilişkisi görünmese de istenmeden psikolojik baskı kaçınılmazdır. 
    Stres yaşayan kamu çalışanı ASÇ asıl kadrosuna geçerek farklı mekanda bu stresten kurtulabilir. Kamu dışı personelin asıl kadrosu olmadığı için kaderine terk edilmekte hiç tasvip etmediğimiz sonuçlar doğabilmektedir.
    Kamu çalışanı ASÇ eş durumu tayin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek tayin oluyor ve iş garantisi devam ediyor. Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor. 
    Kamu dışı ASÇ sözleşme hakkı devam ettirilerek gittiği ilde ya da ilçede mevcut boş birim ile sözleşme yapma hakkı verilmelidir. Bunun içinde Kamu dışı kadroları ilin emrine değil de, Bakanlığın emrine verilmelidir.
    Emsal teşkil etmesi amacıyla 04/06/2011 tarih ve 27954 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4924 sözleşmelilerin kadroya alınması emsal alınabilir. Bu dönemde 4924 sözleşmeliler birçok maddi kayıplara rağmen tahsis edilen 657 kadrolara atandılar. Şimdide kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının maddi kayıpları olmasına rağmen, sosyal hakların kazanılabilmesi adına onlar bu fedakarlığı yapmaktan kaçınmıyorlar.
DOĞUM SONU ÜCRETSİZ İZİN; Kamu çalışanı ASÇ doğum sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek iznini kullanıyor ve iş garantisi devam ediyor. Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor. 
    Mevcut çalışma şartları ile kamu dışı sağlık çalışanlarını evlenmemeye, evlenseler de çocuk yapmama arasında kalmaktadır.
     Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına, sözleşme hakkı saklı kalmak şartı ile doğum sonrası ücretsiz izne çıkma hakkı, izin dönüşünde boş olan birim ile sözleşmesinin devam etmesi hakkı verilmelidir. 
ASKERLİK SÜRESİNCE ÜCRETSİZ İZİN HAKKI; Kamu çalışanı ASÇ askere gideceği zaman ücretsiz izin hakkını kullanmak için asli kadrosunun olduğu görev yerine geçerek iznini kullanıyor ve iş garantisi devam ediyor. Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılıyor ve işsiz kalıyor. 
    Kamu dışı ASÇ askere gittiğinde ücretsiz izin verilmeli, askerlik dönüşünde kendi birimi hala boş ise oraya, değilse boş olan birim ile sözleşme yapma hakkı tanınmalıdır. 
EMEKLİ TAZMİNAT HAKKI; Kamu çalışanı asıl görev yerine dönerek emeklilik tazminatı hakkını kazanıyor, ancak kamu dışı aile sağlığı çalışanının emeklilik tazminatı hakkı bulunmamaktadır.
    Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına emeklilik tazminatı yolu açılmalıdır. 
HASTALIK İZİN HAKKI; Aile Hekimliği Sisteminde180 gün heyet raporu sonrası izinlerde Aile Hekimliği sözleşmesi fesih olur ve kamu çalışanı ilk görev yerine dönerek rapor izni 657’ye göre devam eder. Kamu Dışı ASÇ ise işten çıkarılır.
    Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının hastalık nedeni ile aldıkları rapor sınırlaması kaldırılmalı, yada kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının sözleşme hakkı devam ettirilmelidir.

Bülbül ONAT