Borçlar Silinecek Mi,Gözler Mecliste

4 Temmuz 2019 KYK borcu son dakika silinecek mi? KYK öğrenim kredisi borçları silindi mi? İşte KYK borçları en son durum.

 

 borçları silinecek mi? Milyonları ilgilendiren KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi açıklamaları oldukça merak ediliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir kanun teklifi hazırladı ve söz konusu kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ´na geldi. Söz konusu kanun teklifi "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığı ile TBMM ´ye sunuldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan KYK borçları ile ilgili en son yaptığı açıklamada KYK borçları hakkında "KYK borçları çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde taksitlerle ödeniyor." şeklinde konuşmuştu. Peki KYK borçları silinecek mi? Ertelenecek mi? İşte  KYK borçlarının silinmesi kanun teklifi

4 Temmuz KYK öğrenim kredisi borçları silindi mi? 2019 KYK borcu son dakika silinecek mi? İşte KYK borçları en son durum. KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM ´ye sunuldu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından hazırlanan teklifte KYK borçlarının ertelenmesi konuşuluyor. Borcu olanlarda büyük heyecana yol açan bu gelişmenin ardından internette de araştırmalar başladı. Peki KYK borçları silinecek mi? Ertelenecek mi? İşte son dakika KYK borçlarının silinmesi kanun teklifi... Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım yok. Meclis açıldığı zaman oldukça yoğun olacak bu bağlamda KYK borçları ile ilgili durumun görüşülmesi gecikebilir.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer bir kanun teklifi hazırladı ve söz konusu kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ´na geldi. Söz konusu kanun teklifi "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığı ile TBMM ´ye sunuldu. Kanun gerekçesi olarak da şu ifadelere yer verildi: "Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır."

ÖĞRENİM VE/VEYA KATKI KREDİSİ BORÇLARI HANGİ DURUMLARDA SİLİNMEKTEDİR?

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.

İşsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?
Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler ( 2006 ? 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.

"Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır." Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

KYK BORÇLARI GÜNDEME GELECEK Mİ?

Halen öğrenciliği devam edenler ve mezun olmuş olanlar tarafından merak edilen KYK borçlarının ne zaman silineceği tartışılıyor. Ancak bu konuda net bir adım atılmış değil. Meclis´in ana gündem maddesinin 3600 Ek Gösterge, Nafaka Ve Yeni Askerlik Sistemi olması nedeniyle KYK borçlarının silinmesi teklifiyle alakalı olarak gecikme yaşanabilir.

BAŞKAN ERDOĞAN´DAN KREDİ VE BURS AÇIKLAMASI

Bir şeyi buradan ifade edeyim. Gençler sadece burs istiyor. Ben de diyorum ki, kredi niye istemiyorsunuz? Kredi de isteyin. Burs diyelim ki 1 milyon 600 bin öğrenciden 500-600 binine burs veriyorsak; diğerine de kredi verme şansımız var. her müracaat edene biz burs veya kredi veririz. Şimdi burada kredinin bir avantajı var, siz benden iyi biliyorsunuz. Nedir o? Faiz yok, iki sigortalı bir işe girmeden ödeme de yok. Ondan sonra ödemeye başlayacaksınız. Taksitlere gelince taksitler de öyle sıkıntıya düşürücü miktarda değil dedi.

KYK kredi ve burs konusunda sıkça sorulan sorular

Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Vatani görevini yapanların öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 ? 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Erken ödeme indirimi nedir?

Kredi borçlarının tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir. Erken ödeme indirimi kredi borcunun Yİ-ÜFE borcu üzerinden hesaplanır. Anapara üzerinden herhangi indirim söz konusu değildir.