Atatürk Üniversitesinde Online Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Atatürk Üniversitesinde Online Eğitim Çalıştayı düzenlendi

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı tarafından bizzat yürütülen ?Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi? hız kesmeden devam ediyor.
29 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Lisansüstü Eğitimin Yeniden Yapılandırılması çalıştayının ardından, Atatürk Üniversitesi 20 Ekim 2018 tarihinde Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Açıköğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitim ve Sürekli Eğitimin yeniden yapılandırılması amacıyla ?Online Eğitim Çalıştayı? düzenledi. Çalıştaya, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, ilgili birimlerin öğretim üyeleri ve farklı üniversitelerden toplam 60 akademisyen katıldı.
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Kapsamında Sistem Tasarımları Aşamasına Geçildi
Çalışmada önce; 350.000 öğrencinin bulunduğu Açıköğretim programlarından, halka açık sertifika ve eğitim programları değerlendirildi. Oturumlarda Atatürk Üniversitesinin programlarından teknolojisine kadar çok sayıda yenilenme alanı kararlaştırıldı.
Çalışmanın ikinci bölümünde açık programların geleceğinde ne tür sıçramaların yapılması gerektiği tartışıldı. Ayrıca uluslararasılaşmadan, yapay zekâ destekli eğitime kadar farklı öneriler ortaya konuldu ve gelecek tasarımları değerlendirildi.
Rektör Çomaklı, açıköğretim, uzaktan ve sürekli eğitim alanlarının Atatürk Üniversitesinin dönüşümünde öncelikli alanlar olduğu ve bu tespitin daha önce yapılan katılımlı çalışmalarda da önemle ortaya konulduğunu söyledi. Rektör Çomaklı, çalıştayda ortaya çıkan gelecek tasarımının ve yapılan önerilerin önümüzdeki günlerde ele alınarak bir yol haritası haline dönüştürüleceğini belirtti.
Haber Kaynak : Ihlas Haber Ajansi