ASRİAD?ın çalıştayı sona erdi

ASRİAD?ın çalıştayı sona erdi

ASRİAD derneklerine bağlı tüm şubelerin katılımıyla Malatya?da düzenlenen "1. Programlama Çalıştayı" sona erdi.
Çalıştayın kapanışında konuşan ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, iki gün süren çalıştayda küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisini konuştuklarını söyledi. Danışman, dernek hakkında bilgiler vererek, ?ASRİAD, henüz kuruluşundan itibaren bir yılını tamamlamamış bir işadamları derneğidir. Ülkemizin çokça ihtiyacı olan bir temel konuyu ?Önce Nitelik? kelimeleriyle kavramsallaştırarak yol haritasının hedef bölümüne yerleştirmiştir. İş hayatında nitelik kavramının çağrıştırdığı tüm değerleri, tüm kaliteleri hayata geçirmek üzere faaliyet alanına girmiştir. Ekonomide hakkaniyet ve sürdürülebilirlik hayati derecede önemlidir. Manayı ve maddeyi birlikte düşünmektir. Geçmişi ve geleceği birlikte yoğurmaktır. Ekonomiyi ve ahlakı birlikte taşımaktır. Bu niyet, duygu ve düşüncelerle ASRİAD vücut bulmuş bir işadamları örgütüdür? şeklinde konuştu.
Çalıştay hakkında da bilgiler aktaran Danışman, ?Bu toplantı, bir programlama çalıştayıdır. Önümüzdeki bir yılı görmeye, yapılacakları yapmaya, gelecek perspektifi ile okumaları yamaya peşinen hazırlanma amacını taşımaktadır. Bunun için öncelikle nasıl bir kürede yaşadığımızın tespiti son derece önemlidir. Bunun için içinde yaşadığımız soyopolitik ve ekonomik şartların analizi son derece önemlidir. Trendlerden, keşiflere, politik tercihlerden popüler kültür seyirlerine varıncaya kadar her gelişmenin görülmesi, okunması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Küresel Güçlerin Bölgemiz Üzerinde Bitmeyen Hesapları: Bu bağlamda kısaca küresel gelişmelere göz atacak olursak şu hususları sizinle paylaşmak isterim: Maalesef dünyanın egemenleri diye kabul edilen bir kısım güçler artık daha çılgın davranıyorlar. Terörü bir araç olarak kullanmayı içlerine sindirebiliyor, kendi insanları dışında herkesin tehdit altında yaşamasında bir mahzur görmüyorlar. Uzun erimli bir politikanın yansıması olarak bölgemizde kurulan terör tezgahı 1991 körfez savaşından bu tarafa hedeflerinden bir şey kaybetmeden devam ediyor. Son dönemin en kritik güç kaynağı olan enerjinin hem üretim, hem nakil ve hem de inisiyatif merkezi olan Ortadoğu ve Akdeniz havzası bilvesile kargaşanın, savaşın ve güç gösterilerinin merkezi haline getirilmiştir. Biz de bu bölgenin temel direklerinden bir tanesiyiz. Bela başımızdan eksik olmaz. Bu yüzden ciddi durumlarla karşı karşıya gelmeye devam ediyoruz. Terör, darbe girişimi, özel operasyonlar, hendek çılgınlığı ekonomik girdaplar, sınır hattı planları, terör devleti üretme çabası vs. vs. bizler özelde bunlarla uğraşırken genelde meydana gelen başka gelişmeler de, dünyanın diğer ülkeleri yanında bize de ciddi faturalar üretmeye devam ediyor. Ticaret Savaşları Kabul Edilemez Çılgınlıklardır. ABD?nin başlattığı ticaret savaşları kabul edilemez bir politikadır. Kısa vadede işlerine yarasa da uzun vadede kesinlikle onlara da zarar verecektir. Buna mümasil Çin?in AB?nin ve Rusya?nın ortaya koyduğu reaksiyonlar dünya ticaretini daraltma anlamında fonksiyon icra etmeye devam ediyor. Bu durum, ?fillerin tepişmesinden çimenler ezilmesi? deyimini çağrıştırıyor. DTÖ?nün kurallarını hiçe sayarak kabadayılık üslubu ile ülke yönetmek aymazlıktır. Petrolü ve dövizi tehdit aracı haline getirmek hoyratlıktır. Sırf kendi menfaatleri için bölge ülkelerini kan gölüne çevirmek, şehirleri yerle bir etmek ve ardından da tüm suçu İslam imajına çıkarıcı algı üretmek haydutluktur. Bu girdaptan çıkmak zorundayız. Bu açıdan ülkemizden yükselen adalet sesleri ve dünya beşten büyüktür nidası çok haklıdır. Her ne kadar bedel tarafı gecikmese de bir kısım mesafeler alınmaktadır. Rahip Brunson olayı da bu bağlamda değerlendirilmeli ve kendine geliş için bir basamak olabileceği kabul edilmelidir. Bu kadar kargaşa atmosferinde, ülkemiz ekonomisinin son 15 yıl içerisinde ciddi bir kabuk değiştirdiği görülmektedir. Ancak ulaşması gereken seviyenin de uzağındadır. Bu günlerde minimum 25 bin dolarlık KBMG seviyesini yakalamalıydık. Olmadı ama yakalayacağız. Bilgiye ve teknolojiye kaynaklık edecek yatırımlarımız şimdiden sonra ürün vermeye başlayacaktır. Döviz krizi ile yaşadığımız türbülans önemli bir sarsıntı oluşturmuştur. Ancak aşacağız. Bunun asıl sebebi geri dönüşümü zor olan ancak insanımızın ihtiyacı olan büyük projelere hızlı kaynak aktarmak zorunda kalınmasıdır. Buna mümasil dış kaynak konusunda bir kısım gerilimlerin yaşanması bizi bu noktaya getirmiştir. Şimdi daha itidalli ve de kaynak pozisyonuna göre yapılacak büyüme planı ile makro açıkları daha fazla hesaba katarak yönetilecek ekonomi politik, ekonomik güveni ve sağlam gelişimi temin edecektir. Ülkemizin ufku açıktır. Gelecek umut vericidir. 800 milyar dolarlık bir ekonomik eşiğe takılı kalmak hiç şüphesiz önemli bir zorluktur. Yeni büyüme programları çerçevesinde, rekabetçi alanlarda daraltılmış sektörel teşvik uygulamaları, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve rekabetçi üstünlük tercihlerini önemsemek bize hız katacaktır. Özellikle bölgesel imkanları maksimum rasyonalite ve verimle değerlendirerek ekonomiye katmak bize farklı açılımlar sunacaktır. Yani bir Malatya kaysısının küresel bir ürün haline getirecek şekilde, tüm üretim ve pazarlama süreçlerinin yeniden organize edilmesi suretiyle ekonomik açıdan stratejik ürün seviyesine çıkarmak mümkün olabilir. Bu değerli bir iştir. Ve emin olun hemen hemen bütün illerimizde bu tarz kıymetlerimiz bulunmaktadır. ASRİAD olarak, kendi özel işlerimizle ilgilenirken; ülkemiz eko-politiğine katkı sunmak, yerel imkanları mahallinde değerlendirmek ve küresel rekabet alanındaki üretim ve ticaret mücadelesinde ön planda olmak gibi hedeflerimiz bulunmaktadır. İnşallah hep birlikte bunları gerçekleştireceğiz? diye konuştu.
Haber Kaynak : Ihlas Haber Ajansi

ASRİAD?ın çalıştayı sona erdi

ASRİAD?ın çalıştayı sona erdi

ASRİAD derneklerine bağlı tüm şubelerin katılımıyla Malatya?da düzenlenen "1. Programlama Çalıştayı" sona erdi.
Çalıştayın kapanışında konuşan ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, iki gün süren çalıştayda küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisini konuştuklarını söyledi. Danışman, dernek hakkında bilgiler vererek, ?ASRİAD, henüz kuruluşundan itibaren bir yılını tamamlamamış bir işadamları derneğidir. Ülkemizin çokça ihtiyacı olan bir temel konuyu ?Önce Nitelik? kelimeleriyle kavramsallaştırarak yol haritasının hedef bölümüne yerleştirmiştir. İş hayatında nitelik kavramının çağrıştırdığı tüm değerleri, tüm kaliteleri hayata geçirmek üzere faaliyet alanına girmiştir. Ekonomide hakkaniyet ve sürdürülebilirlik hayati derecede önemlidir. Manayı ve maddeyi birlikte düşünmektir. Geçmişi ve geleceği birlikte yoğurmaktır. Ekonomiyi ve ahlakı birlikte taşımaktır. Bu niyet, duygu ve düşüncelerle ASRİAD vücut bulmuş bir işadamları örgütüdür? şeklinde konuştu.
Çalıştay hakkında da bilgiler aktaran Danışman, ?Bu toplantı, bir programlama çalıştayıdır. Önümüzdeki bir yılı görmeye, yapılacakları yapmaya, gelecek perspektifi ile okumaları yamaya peşinen hazırlanma amacını taşımaktadır. Bunun için öncelikle nasıl bir kürede yaşadığımızın tespiti son derece önemlidir. Bunun için içinde yaşadığımız soyopolitik ve ekonomik şartların analizi son derece önemlidir. Trendlerden, keşiflere, politik tercihlerden popüler kültür seyirlerine varıncaya kadar her gelişmenin görülmesi, okunması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Küresel Güçlerin Bölgemiz Üzerinde Bitmeyen Hesapları: Bu bağlamda kısaca küresel gelişmelere göz atacak olursak şu hususları sizinle paylaşmak isterim: Maalesef dünyanın egemenleri diye kabul edilen bir kısım güçler artık daha çılgın davranıyorlar. Terörü bir araç olarak kullanmayı içlerine sindirebiliyor, kendi insanları dışında herkesin tehdit altında yaşamasında bir mahzur görmüyorlar. Uzun erimli bir politikanın yansıması olarak bölgemizde kurulan terör tezgahı 1991 körfez savaşından bu tarafa hedeflerinden bir şey kaybetmeden devam ediyor. Son dönemin en kritik güç kaynağı olan enerjinin hem üretim, hem nakil ve hem de inisiyatif merkezi olan Ortadoğu ve Akdeniz havzası bilvesile kargaşanın, savaşın ve güç gösterilerinin merkezi haline getirilmiştir. Biz de bu bölgenin temel direklerinden bir tanesiyiz. Bela başımızdan eksik olmaz. Bu yüzden ciddi durumlarla karşı karşıya gelmeye devam ediyoruz. Terör, darbe girişimi, özel operasyonlar, hendek çılgınlığı ekonomik girdaplar, sınır hattı planları, terör devleti üretme çabası vs. vs. bizler özelde bunlarla uğraşırken genelde meydana gelen başka gelişmeler de, dünyanın diğer ülkeleri yanında bize de ciddi faturalar üretmeye devam ediyor. Ticaret Savaşları Kabul Edilemez Çılgınlıklardır. ABD?nin başlattığı ticaret savaşları kabul edilemez bir politikadır. Kısa vadede işlerine yarasa da uzun vadede kesinlikle onlara da zarar verecektir. Buna mümasil Çin?in AB?nin ve Rusya?nın ortaya koyduğu reaksiyonlar dünya ticaretini daraltma anlamında fonksiyon icra etmeye devam ediyor. Bu durum, ?fillerin tepişmesinden çimenler ezilmesi? deyimini çağrıştırıyor. DTÖ?nün kurallarını hiçe sayarak kabadayılık üslubu ile ülke yönetmek aymazlıktır. Petrolü ve dövizi tehdit aracı haline getirmek hoyratlıktır. Sırf kendi menfaatleri için bölge ülkelerini kan gölüne çevirmek, şehirleri yerle bir etmek ve ardından da tüm suçu İslam imajına çıkarıcı algı üretmek haydutluktur. Bu girdaptan çıkmak zorundayız. Bu açıdan ülkemizden yükselen adalet sesleri ve dünya beşten büyüktür nidası çok haklıdır. Her ne kadar bedel tarafı gecikmese de bir kısım mesafeler alınmaktadır. Rahip Brunson olayı da bu bağlamda değerlendirilmeli ve kendine geliş için bir basamak olabileceği kabul edilmelidir. Bu kadar kargaşa atmosferinde, ülkemiz ekonomisinin son 15 yıl içerisinde ciddi bir kabuk değiştirdiği görülmektedir. Ancak ulaşması gereken seviyenin de uzağındadır. Bu günlerde minimum 25 bin dolarlık KBMG seviyesini yakalamalıydık. Olmadı ama yakalayacağız. Bilgiye ve teknolojiye kaynaklık edecek yatırımlarımız şimdiden sonra ürün vermeye başlayacaktır. Döviz krizi ile yaşadığımız türbülans önemli bir sarsıntı oluşturmuştur. Ancak aşacağız. Bunun asıl sebebi geri dönüşümü zor olan ancak insanımızın ihtiyacı olan büyük projelere hızlı kaynak aktarmak zorunda kalınmasıdır. Buna mümasil dış kaynak konusunda bir kısım gerilimlerin yaşanması bizi bu noktaya getirmiştir. Şimdi daha itidalli ve de kaynak pozisyonuna göre yapılacak büyüme planı ile makro açıkları daha fazla hesaba katarak yönetilecek ekonomi politik, ekonomik güveni ve sağlam gelişimi temin edecektir. Ülkemizin ufku açıktır. Gelecek umut vericidir. 800 milyar dolarlık bir ekonomik eşiğe takılı kalmak hiç şüphesiz önemli bir zorluktur. Yeni büyüme programları çerçevesinde, rekabetçi alanlarda daraltılmış sektörel teşvik uygulamaları, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve rekabetçi üstünlük tercihlerini önemsemek bize hız katacaktır. Özellikle bölgesel imkanları maksimum rasyonalite ve verimle değerlendirerek ekonomiye katmak bize farklı açılımlar sunacaktır. Yani bir Malatya kaysısının küresel bir ürün haline getirecek şekilde, tüm üretim ve pazarlama süreçlerinin yeniden organize edilmesi suretiyle ekonomik açıdan stratejik ürün seviyesine çıkarmak mümkün olabilir. Bu değerli bir iştir. Ve emin olun hemen hemen bütün illerimizde bu tarz kıymetlerimiz bulunmaktadır. ASRİAD olarak, kendi özel işlerimizle ilgilenirken; ülkemiz eko-politiğine katkı sunmak, yerel imkanları mahallinde değerlendirmek ve küresel rekabet alanındaki üretim ve ticaret mücadelesinde ön planda olmak gibi hedeflerimiz bulunmaktadır. İnşallah hep birlikte bunları gerçekleştireceğiz? diye konuştu.
Haber Kaynak : Ihlas Haber Ajansi