YSK, 24 Haziran´da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27´nci Dönem  Milletvekili Genel Seçimleri´ne yönelik siyasi reklamlara ilişkin usulleri  belirledi.Resmi Gazete´nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre, medya  hizmet sağlayıcıları, seçimin başlangıç tarihi olan 30 Nisan Pazartesi gününden,  oy verme gününden önceki 24 saate, yani 22 Haziran Cuma günü saat 24.00´e kadar  siyasi reklam yayınlayabilecek.İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde,  Cumhurbaşkanı geçici sonuçlarının ilan tarihinden oy verme gününden önceki 24  saate kadar olan sürede, yani 6 Temmuz saat 24.00´e kadar siyasi reklamlara yer  verilebilecek.

Siyasi parti ve adayların siyasi reklamlarında Türkçe´nin yanı sıra  farklı dil ve lehçeler de kullanılabilecek.Medya hizmet sağlayıcılarının, bu görevi yerine getirirken demokratik  toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim yapılabilmesi için, siyasi parti ve  adaylara siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk  ilkelerine uygun hizmet sunmaları gerekecek.

Aynı reklam kuşağında, birden çok seçime katılan siyasi parti ve  adayın siyasi reklam yayınlanmasını istemesi halinde, istekliler arasında kura  çekilerek o reklam kuşağında yayınlanacak siyasi reklamlar tespit edilecek, yayın  dışında kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuşağında yayınlanması  için öncelik verilecek.Bir medya hizmet sağlayıcısında yayınlanacak siyasi reklamların  ücretinin siyasi partilere ve adaylara göre değişkenlik göstermemesi gerekecek.Medya hizmet sağlayıcılarınca yayınlanacak siyasi reklamlar, YSK  kararları doğrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından  izlenecek, denetlenecek ve değerlendirilecek.