Emniyet,Diyanet ve Adalet Bakanlığında İhraçların Tam Listesi
3 yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı
Tarih: 7.1.2017 12:23:54/ 265okunma / 0yorum

 

679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak Emniyet´ten 2687, Diyanet´ten 135, Adalet Bakanlığı´ndan 1699 ihraç gerçekleştirldi

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no´lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete´nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeni KHK´lar ile;

ÖZEL GÜVENLİK DÜZENLEMESİ

Özel güvenlik personellerinin silah kullanımına düzenleme getirildi. 680 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

İŞTE GÖREVDEN ALINANLARIN TAM LİSTESİ!

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

Diyanet´ten 135 personel ihraç edildi.

EMNİYET´TEN 2.687 İHRAÇ VE İADELER

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2´si 2. sınıf, 14´ü 3. sınıf, 37´si 4. sınıf emniyet müdürü, 108´i emniyet amiri, 47´si başkomiser, 202´si komiser, 562´si komiser yardımcısı, 91´i başpolis, bin 592´si polis, 7´si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25´i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2´si 2. sınıf, 14´ü 3. sınıf, 37´si 4. sınıf emniyet müdürü, 108´i emniyet amiri, 47´si başkomiser, 202´si komiser, 562´si komiser yardımcısı, 91´i başpolis, bin 592´si polis, 7´si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25´i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak´ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa´nın 121´inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu´nun 4´üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 679 sayılı KHK, Resmi Gazete´nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre, kamu personeline ilişkin tedbirler kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan bazı kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak ve haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünden 2´si 2. sınıf, 14´ü 3. sınıf, 37´si 4. sınıf emniyet müdürü, 108´i emniyet amiri, 47´si başkomiser, 202´si komiser, 562´si komiser yardımcısı, 91´i başpolis, bin 592´si polis, 7´si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25´i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet teşkilatı mensubu meslekten ihraç edildi.

Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler ve bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler.

Söz konusu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak ve ilgili birimlerce pasaportlar iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşıdıkları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

ADALET BAKANLIĞI´NDAN İHRAÇLAR

Danıştay´dan 8, Yüksek Seçim Kurulu´ndan 1, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan ise zabıt katibi, infaz koruma memuru ve diğer memurları kapsayan 1.699 personel ihraç edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

TSK´DAN İHRAÇLAR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´nda 149 asker görevden alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı´nda 164 asker görevden alındı.

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.

KAPATILAN DERNEKLER

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 20 ilde 83 dernek kapatıldı.

11 gazete geri açıldı.

Sağlık Bakanlığı´nda 838 kişi ihraç edildi.

649 akademisyenin görevine son verildi.

680 Sayılı KHK ile polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi.

İlköğretim mezunları uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilecek.

680 Sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

"Yurda dön" çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacak.

Yayın durdurma cezası

KHK ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun´un olağanüstü dönemlerde yayınlarını düzenleyen 7´nci maddesine yeni bir fıkra eklendi. Buna göre, 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca getirilen yayın yasak ve kısıtlamalarına aykırı olarak yayın yapılması halinde, Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşun programlarının yayını bir gün durdurulacak.

Bir yıl içinde aykırılığın tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınlarının 5 güne kadar, ikinci kez tekrar edilmesi halinde 15 güne kadar durdurulmasına, üçüncü kez tekrar edilmesi halinde ise yayın lisansının iptaline karar verilebilecek.

Medya hizmet sağlayıcıları, terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamayacak.

RTÜK, lisans başvurularına ilişkin olarak ilgili kurumların görüşü de alınmak suretiyle milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilecek.

Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvuruları reddedilecek.

Özel güvenlik hizmetlerine düzenleme

680 sayılı KHK ile özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak - Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ile arşiv araştırması yapılacak

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

Resmi Gazete´nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname´de (KHK), Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun´da bazı değişikliklere gidildi.

Buna göre, özel güvenlik kurum yöneticilerinin lisans mezunu ve özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekecek. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilecek.

Özel güvenlik birimleri ya da özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya 15 ve daha fazla özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenecek. Güvenlik sorumluları ilgili şartlara ilave olarak en az ön lisans mezunu olacak.

Mülki idare amirleri, kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili olacak.

Özel güvenlik görevlilerinin belirlenen yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanılacak, görevliler silahlarını da görev alanı dışına çıkaramayacak.

Görev alanı komisyon kararıyla genişletilecek

İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu görev alanı sayılacak.

Görev alanı, zorunlu hallerde komisyon kararıyla genişletilebilecek.

Kişi korumasında çalışan özel güvenlik görevlilerinin görev alanı ise koruduğu kişinin yanındayken ülke geneli, koruduğu kişi olmaksızın kişi koruma izni verilen ilin sınırları olacak.

Bu alanda çalışacak kişinin, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmaması şartı aranacak.

Bu kişinin, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkum olmaması koşulları da aranacak.

İşe alınma için güvenlik soruşturması olumlu olması gereken kişinin, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam eden bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması gerekecek.

- Hakkında arşiv araştırması yapılabilecek

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketleri, alarm izleme merkezleri ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilik tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla valilikçe çalışma izni verilecek.

Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ise bir ay içinde tamamlanacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması her kimlik verilmesi veya ihtiyaç duyulması halinde yenilenecek.

Yönetici veya özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı veya bu şartlardan herhangi birini sonradan kaybettiği tespit edilenlerin kimliği ise iptal edilecek.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

- 3 bin lira para cezası

Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine 3 bin lira idari para cezası verilecek. Bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilecek, bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamayacak.

Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine ise her bildirim için yine 3 bin lira idari para cezası verilecek.

Mülki idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ise 6 bin lira idari para cezası kesilecek.

Mülki idare amirinin veya birlikte görev yapılan yetkili genel kolluk amirinin verdiği emirleri yerine getirmeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirket yetkilileri bir yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamayacak.

Geçerli mazereti olmadan denetim esnasında güvenlik sorumlusunu veya yöneticiyi bulundurmayan, denetim kapsamındaki bilgi, belge ve kayıtları vermeyen kişi, kurum, kuruluş ve şirketlere 5 bin lira, denetimlerde tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi, kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ise 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, üniforma giydirmeyen veya izin verilen dışında teçhizat giydirerek çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için 3 bin lira idari para cezası verilecek. Yine ilgili maddelerdeki belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere 3 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yetkili genel kolluk kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen veya cebir kullanan ya da tehdit eden özel güvenlik yöneticisi ve görevlisi ile ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan, görevi dışında üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen özel güvenlik görevlilerinin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilecek.

Grev yasağına uymayan özel güvenlik görevlileri 6 ay özel güvenlik alanında görev alamayacak.

Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü ya da terör örgütlerine aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu belirlenen şirketlerin faaliyet izni iptal edilecek. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin kurucu, temsilci ve yöneticileri özel güvenlik alanında faaliyette bulunamayacak.

KHK ile 83 dernek kapatıldı

OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı - KHK ile 7 derneğin ise kapatılma kararı iptal edildi

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması hakkında 679 sayılı KHK, Resmi Gazete´nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlara ilişkin olarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 20 ilden 83 dernek kapatıldı.

Kapatılan derneklere ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılacak, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilecek. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamayacak. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilecek.

Ayrıca 7 dernek de 18 Ekim 2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun´un ekindeki listeden ve 31 Ekim 2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname´nin ekindeki listeden çıkarıldı. Bu kapsamda 7 derneğin kapatılma kararı iptal edildi.

Şans oyunları lisansı Varlık Fonu´na devredildi

At yarışları ve şans oyunlarına dair lisanslar 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu´na devredildi - Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, Milli Piyango İdaresi lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemeyecek

At yarışları ve şans oyunlarına ilişkin lisans hakları 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu´na devredildi.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi·rler Alınması Hakkındaki 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete´nin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, topluca 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu´na devredildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına at yarışları düzenleme amacına yönelik olarak tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler, 49 yıl süresince lisans sahibi fonun kullanımına sunuldu.

Söz konusu kararnameye göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, lisans süresince yurt içinde at yarışları düzenleyemeyecek ve düzenletemeyecek, yurt içi ve dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içi ve dışından müşterek bahis kabul edemeyecek.

Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izleme ve denetleme yetkisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olacak.

Milli Piyango lisansı Varlık Fonu´na devredildi

Öte yandan, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto oyunları ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek benzer şans oyunlarına ilişkin lisans da 49 yıl süreyle Türkiye Varlık Fonu´na devredildi.

Lisansın Türkiye Varlık Fonu tarafından üçüncü kişilere devredilmesinden sonra, Milli Piyango İdaresi lisansa konu şans oyunlarını düzenleyemeyecek ve bu oyunlar için ayrı bir lisans veremeyecek. Lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye Milli Piyango İdaresi yetkili olacak.

680 sayılı KHK ile yargı alanında yapılan değişiklikler

-Hakim ve savcılar ile askeri hakimlerin kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine verildi - Vali ve kaymakamlar hakkındaki soruşturma dosyaları, son olarak görev yaptıkları yerde yetkili olan bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerdeki başsavcılıklara gönderilecek - HSYK üyeleri hakkında, kişisel suçlarda daha önce Yargıtay Ceza Genel Kurulunda açılan kamu davası, yapılan değişikliğe göre Yargıtay´ın ilgili dairesinde görülecek - Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili iddianame hazırlanması halinde Yargıtay Ceza Genel Kurulunca yürütülen kovuşturma artık Yargıtay´ın ilgili dairesince yapılacak

Hakim ve savcılar ile askeri hakim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine verildi.

Resmi Gazete´nin mükerrer sayısında yayımlanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Askeri Hakimler Kanunu ve Yargıtay Kanunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu´nda bazı değişiklik yapıldı.

Buna göre, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu´nun, askeri hakimlerin genel yargıya tabi şahsi suçları hakkındaki soruşturmayı düzenleyen 28. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirildi.

Askeri hakimlerin genel yargıya tabi şahsi suçları hakkındaki soruşturma, o yer ağır ceza mahkemesi cumhuriyet başsavcısınca, kovuşturma o yer ağır ceza mahkemesince yapılıyordu. Değişikliğe göre, askeri hakimler hakkındaki soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, askeri hakimin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ile aynı yer ağır ceza mahkemesine ait olacak.

Yargıtay Kanunu´nun, dairelerin görevlerini düzenleyen 14. maddesine yeni bent eklendi. Buna göre, Yargıtay´ın ilk derece mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu davalarda, iş yoğunluğunun zorunlu kılması halinde Birinci Başkanlık Kurulu bir veya birden fazla daireyi sadece bu işlere bakmak amacıyla görevlendirebilecek. Bu durumda, görevlendirilen dairenin bakmakta olduğu işler, bir sonraki takvim yılı beklenmeksizin Birinci Başkanlık Kurulu tarafından başka dairelere verilebilecek.

- Hakim ve savcılar hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar

Değişiklikle hakim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine verildi.

Bu değişiklikten önce maddenin ilgili fıkrasında, "Hakim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi cumhuriyet başsavcısına ve son soruşturma o yer ağır ceza mahkemesine aittir." ifadesi yer alıyordu.

Özellikle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları nedeniyle Türkiye genelindeki başsavcılıklarda hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalar, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor, soruşturmalara burada devam ediyordu.

Bu maddeyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki, Ankara dışındaki illerde görev yapan hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalar, yetkisizlik kararıyla soruşturulan hakim ve savcıların görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek. Şüpheli hakim ve savcılar hakkında dava açılması durumunda yargılama aynı yer ağır ceza mahkemesinde yapılacak.

Kararnameyle bu kapsamda, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu´na, "Bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararnameyle 9/A maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve sonucu açıklanmayan yazılı sınava katılanlar bakımından da uygulanır." geçici maddesi eklendi.

Söz konusu kararnameyle Ceza Muhakemesi Kanunu´nun, "Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri" başlıklı 161. maddesinde de değişikliğe gidildi. Maddenin altıncı fıkrası, "Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde, bu kanunun hükümleri uygulanmak koşuluyla, vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en yakın il cumhuriyet başsavcısına aittir. Bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir." maddesi, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılır." şeklinde değiştirildi.

Buna göre, vali ve kaymakamlar hakkındaki soruşturma dosyaları da son olarak görev yaptıkları yerde yetkili olan bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerdeki başsavcılıklara gönderilecek.

- Hakim ve savcıların 70 puan şartı

KHK ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu´nun "Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli" başlıklı 9/A maddesinde değişiklik yapıldı.

İlgili maddenin, "Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının iki katı fazlası mülakata çağrılır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata alınır." hükümlerini içeren beşinci fıkrasında düzenlemeye gidildi.

Bu fıkranın birinci cümlesindeki "en az yetmiş puan almak kaydıyla" ibaresi ile "Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır." şeklindeki ikinci cümlesi yürürlükten kaldırıldı.

- CMK´daki değişiklikler

KHK ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu´nda da bazı değişiklikler oldu.

CMK´nın, "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz." şeklindeki 172. maddesinin ikinci fıkrası, "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hakimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz." olarak değiştirildi.

CMK´nın, "Kaçakların yargılanması" başlıklı 247. maddesindeki "kaçak" tanımına da ek yapıldı. Buna göre, hakkında devletin güvenliğine karşı suçlar, örgütlü suçlar gibi suçlardan kovuşturma başlatılan ve zorla getirme kararı verilen sanıkların yanı sıra bu durumdaki şüphelilerin de "kaçak" olduğuna karar verilecek.

- HSYK üyelerinin yargılanması

HSYK Kanunu´nun, "Üyelerin adli suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturma usulü"ne ilişkin maddesinde de değişikliğe gidildi.

Buna göre, HSYK üyeleri hakkında kişisel suçlarda daha önce Yargıtay Ceza Genel Kurulunda açılan kamu davası artık Yargıtay´ın ilgili dairesinde görülecek.

Bu üyelerle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianamesini düzenleyerek evrakı, görevle ilgili suçlarda Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak üzere Anayasa Mahkemesine, kişisel suçlarda ise Yargıtay´ın ilgili ceza dairesine gönderecek.

Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da ağır ceza mahkemesinin görevine giren kişisel suçlarla ilgili iddianame hazırlanması halinde kovuşturma Yargıtay Ceza Genel Kurulunca yapılıyordu. Değişiklikle kovuşturma yapma yetkisi Yargıtay´ın ilgili dairesine verildi.

 Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Adil Öksüz´ün İzi Bulundu
Adil Öksüz´ün İzi Bulundu
Adalet Bakanı Gül, Adil Öksüz´ün Almanya´da olduğu iddialarıyla ilgili ´´Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı.
´İslam Tüm Dünya´ya Gönderilmiş Bir Medeniyettir´
´İslam Tüm Dünya´ya Gönderilmiş Bir Medeniyettir´
Erdoğan: Avrupa´da Türk demek Müslüman demektir.
3 Başkan Bir Oldu Erdoğan´a Karşı Direniyor
3 Başkan Bir Oldu Erdoğan´a Karşı Direniyor
İstifası istenen Belediye Başkanlarıyla ilgili bomba iddia
Gökçek Gövde Gösterisine Mi Hazırlanıyor
Gökçek Gövde Gösterisine Mi Hazırlanıyor
Melih Gökçek´in istifayı gövde gösterisine çevireceği iddia ediliyor.
HDP´li Ferhat Encü´ye verilen ceza onandı
HDP´li Ferhat Encü´ye verilen ceza onandı
HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü´ ye verilen 4 yıl 7 ay hapis cezası Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince onandı.
Recep Altepe´den Görevimin Başındayım Açıklaması
Recep Altepe´den Görevimin Başındayım Açıklaması
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe´den şok açıklama
Arınç´tan Olay Çıkartacak Gökçek Tweet´i
Arınç´tan Olay Çıkartacak Gökçek Tweet´i
"Koltuğundan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa altını kirletmiştir"
24 İlde Dev FETÖ Operasyonu
24 İlde Dev FETÖ Operasyonu
Dev FETÖ operasyonu! 110 kişi hakkında yakalama kararı çıktı
Tazminat Davalarında Yeni Dönem Başlıyor
Tazminat Davalarında Yeni Dönem Başlıyor
İşçi ile işveren arasında tazminat ya da işe iade gibi talepleri mahkemeye gitmeden ‘arabuluculuk bürosu´nda çözmek için 30 bin liraya kadar alacak için 1.800 lira ödenecek
Pakistan Başbakanı Türkiye´ye Geliyor
Pakistan Başbakanı Türkiye´ye Geliyor
Pakistan Başbakanı Abbasi yarın Türkiye´ye gelecek
Şampiyonlar Beştepe´de!
Şampiyonlar Beştepe´de!
Erdoğan Ampute Milli Takımı´nı kabul etti
İşte Kenan İpek´in Yeni Görevi
İşte Kenan İpek´in Yeni Görevi
Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ayrılan Kenan İpek´in yeni görevi belli oldu
Halkbank 1295 Kişi Alacak
Halkbank 1295 Kişi Alacak
Halkbank, 1000´i servis görevlisi olmak üzere 1295 kişi alacak
Kamuya 74 Bin Personel Alınacak
Kamuya 74 Bin Personel Alınacak
Yeni Orta Vadeli Program açıklandı.
Helal Kurulu´na 50 kişi alınacak!
Helal Kurulu´na 50 kişi alınacak!
Bakanlar Kurulu, Helal Akreditasyon Kurumu adlı yeni bir kurum kurulmasına yönelik kanun tasarısını TBMM´ye sundu
BOTAŞ 112 Personel Alacak
BOTAŞ 112 Personel Alacak
BOTAŞ personel alımı başvurusu için müracaatlar başladı!
Tübitak Personel Alacak,İşte Ayrıntılar
Tübitak Personel Alacak,İşte Ayrıntılar
Tübitak personel alımı için ilana çıktı
1500 Hakim ve Savcı Alınacak
1500 Hakim ve Savcı Alınacak
Adalet Bakanlığınca adli yargıda görevlendirilmek üzere bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak.
Sivil Havacılık Sınavsız Personel Alacak
Sivil Havacılık Sınavsız Personel Alacak
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) sınav şartı aranmaksızın 7 uçak kontrol ve bakım makinisti ile 4 pilot alınacak.
Makam Şöförü alımları 2017
Makam Şöförü alımları 2017
4-5 Yıl deneyimli şoförler alınacak
7 BİN 660 AÇIKTAN PERSONEL ALIMI ŞUBAT 2017
7 BİN 660 AÇIKTAN PERSONEL ALIMI ŞUBAT 2017
Şubat 2017 Ayında Başvurusu Devam Eden 7.660 Açıktan Kamu Personel Alım İlanlarını Sizler İçin Bir Araya Getirdik. İlanlara Başvurular Başladı Hemen Başvurabilirsiniz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
ÇSGB Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı-Güncellendi
Sağlık Bakanlığı Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı personel alımı ile 2017´de 16 bin personel göreve başlayacak
Aile Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Aile Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 20 Denetçi Yardımcısı alacak.
TÜM İLANLAR
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
İstanbul için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:36 07:15 12:59 15:57 18:24 19:50
İstanbul
Bulutlu
Bugün
21 / 13 °C
Fırtına
Salı
20 / 15 °C
Fırtına
Çarşamba
18 / 13 °C
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Çatlamış olan yumurtayı haşlamak için çatlayan yerine limon sürün ve yumurtayı bir kaşığın içine koyup kaynadıktan sonra 5 dakika haşlayın. Yumurtanız sorunsuz bir şekilde hazır olacaktır.

ÇATLAMIŞ YUMURTA
İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz

Hz. Muhammed
Bas agrisi icin bir limonu yariya kesip alniniza ovusturun.Ağrınız hafifleyecektir

BAŞ AĞRISI İÇİN
2011 Van´da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.